Gdańsk - tu jest Polska

Pomóż nam rozmontować
układ gdański!

Wpłać na kampanię

Pobierz listę poparcia

Zakończyliśmy zbiórkę podpisów. Dziękujemy za poparcie!