Gdańsk - tu jest Polska

Dziękuję za Państwa głosy!

Dla mediów

E-mail: media@kwwgrzegorzabrauna.pl
Tel. 782 055 515

KWW Grzegorza Brauna
Ul. Do Studzienki 5/1
80-277 Gdańsk-Wrzeszcz