Gdańsk - tu jest Polska

Pomóż nam rozmontować
układ gdański!

Wpłać na kampanię

Grzegorz Braun zanosi podpisy do Delegatury KBW! [live]

Grzegorz Braun zanosi podpisy do Delegatury KBW! [live]

W godzinach wieczornych Grzegorz Braun w otoczeniu członków swojego sztabu złożył w Delegaturze Krajowego biura Wyborczego 5871 podpisów.
Oczekujemy na oficjalną decyzję o rejestracji kandydata na urząd Prezydenta Gdańska.