Gdańsk - tu jest Polska

Dziękuję za Państwa głosy!

Grzegorz Braun: Tu jest Polska!

Grzegorz Braun: Tu jest Polska!

W środę 20 lutego o godz. 12.00 w pobliżu Ronda Granicznego Wolne Miasto Gdańsk – Rzeczpospolita Polska odbyła się konferencja prasowa Kandydata na Prezydenta Miasta Gdańska Grzegorza Brauna. W konferencji wziął udział również dr Stanisław Krajski. Tematem konferencji była problematyka tzw. Wolnego Miasta Gdańska.

„Gdańsk – tu jest Polska! Pamięć przeszłości w żadnym wypadku nie powinna służyć rozmywaniu kwestii suwerenności państwowej. Niezałatwione do dziś remanenty historii, zwłaszcza w kwestiach własnościowych, hipotecznych, łatwo mogą być wykorzystane na szkodę gdańszczan. Trzeba wreszcie nadrobić wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie. Uwłaszczenie gdańszczan i jednoznaczne określenie statusu dawnego terytorium tzw. Wolnego Miasta Gdańska będzie należało do priorytetów mojej prezydentury” – powiedział Grzegorz Braun.