Gdańsk - tu jest Polska

Dziękuję za Państwa głosy!

Dulkiewicz kandyduje nielegalnie? [WIDEO]

Dulkiewicz kandyduje nielegalnie? [WIDEO]

4 lutego (poniedziałek) o godz. 8:27 wpłynęło do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie pismo zwracające uwagę na nielegalność kandydowania Aleksandry Dulkiewicz w wyborach uzupełniających na prezydenta Gdańska.

Kandydatura obecnej komisarz miasta Aleksandry Dulkiewicz, została niewłaściwie zarejestrowana, a więc jest nielegalna. Naruszony został art. 95 par. 3 Kodeksu wyborczego, który mówi, że „nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców muszą być różne od nazw lub skrótu nazw partii politycznych lub organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru, prowadzonych przez właściwy organ”.